Associació d'Amics de Santiga
Associació d'Amics de Santiga
Objectius principals

Ajudar a la recuperació dels testimonis arqueològics, històrics i documentals.
Defensar la conservació i el manteniment de l’equilibri ecològic de l’entorn de Santiga.
Vetllar per a conservar i millorar la integritat artística, ambiental i paisatgística de Santiga.
Fomentar activitats que potenciïn la integració dels amics i veïns de les rodalies de Santiga.
Desenvolupar iniciatives que estrenyin els lligams entre els associats i les persones que estimen Santiga.
Establir relacions socioculturals amb altres associacions i persones interessades per estimular i millorar
   la vida de Santiga.
Cooperar amb activitats organitzades per altres entitats i que siguin d’interès comú.
Col·laborar en iniciatives i tasques que des de la Parròquia, l’Ajuntament del municipi
   i altres organismes s’organitzin en benefici de Santiga.
En queda exclòs tot ànim de lucre.Associació d'Amics de Santiga