Associació d'Amics de Santiga
Història de Santiga
Descripció del conjunt monumental

El conjunt edificat de Santa Maria l’Antiga o Santiga, es compon de l’església més les construccions dels edificis parroquials que hi són adossats, configurant una estructura tancada de forma quadrangular amb un pati al mig. L’accés principal al temple i el cementiri adjacent a l’església a la banda de ponent i l’hort o terreny annex a la banda de migjorn, acaben de configurar el conjunt monumental. A l’extrem sud-oest del sector, entre ambdós espais exteriors, s’identifiquen les ruïnes d’una petita construcció que actualment no forma part del conjunt cedit a l’Ajuntament.

Les construccions que envolten l’església configuren dues crugies o cossos, clarament diferenciats, que arrenquen d’una primitiva estructura ubicada a l’extrem nord-est del conjunt, diametralment oposada a l’església i identificada com les restes d’una antiga torre de guaita dels s. IX - X. Una estança construïda a la banda sud, entre el cos que defineix la banda est i l’absis de la nau lateral de l’església, acaba de definir l’espai clos del conjunt (8).

Aquest nucli disposa de tres entrades actualment en funcionament. Des de la plaça de Santiga, es disposa de dos accessos: un que dóna directament al pati, des del qual s’accedeix a totes les dependències i un altre que accedeix a la planta baixa del cos o ala de tramuntana. La tercera entrada, la configura l’accés principal a l’església des del camí que es dirigeix a can Trompeta. A l’hort o terreny annex, s’hi accedeix des del pati a través d’una porta ubicada a la banda sud i des de l’entrada principal de l’església, vorejant-la pel seu extrem sud-oest.

L’església de Santa Maria l’Antiga està composta per una nau principal i una nau lateral totalment comunicades a través de tres arcs de mig punt. El campanar i una capella lateral de construcció posterior, bastits a la seva banda de tramuntana, acaben de definir el conjunt de culte del complex.

Les dues ales o cossos construïts a l’entorn de l’església, disposen de planta baixa i un pis amb cobertes a dues aigües. Des del pati, una escala dóna accés a la planta primera de l’ala est. L’espai entre el campanar, la capella i l’ala de tramuntana, és ocupat per la sagristia, des de la qual s’accedeix directament a l’església a través del campanar i al pati a través d’un petit espai obert, on hi ha construïda una escaleta que accedeix a la planta primera del cos construït a la banda nord. Un antic pou ocupa l’angle sud-est del pati.

La planta baixa de cos edificat a la banda de llevant és ocupat per la Sala de Troballes Fermí Vinyals, creada pel Grup Pro Arqueologia i Història. A través d’una escala construïda en l’angle nord-est del pati, s’accedeix a la seva planta primera on hi havia la rectoria i, més recentment, l’habitatge dels masovers que tenien cura del conjunt. La planta baixa del cos que dóna a la plaça de Santiga, és ocupada per l’entrada i diversos magatzems. La petita escala construïda al costat del campanar, abans esmentada, dóna accés a la seva planta primera, actualment ocupada també per magatzem, en aquest cas, de l’Associació d’Amics de Santiga que manté viva l’activitat cultural a l’indret.

La primitiva estructura bastida a l’extrem nord-est del complex, testimoni de Santiga en període romà, es pot visitar des de la Sala de Troballes Fermí Vinyals en planta baixa i està ocupada per la cuina de la rectoria a la seva planta superior.

Tota aquesta estructura que embolcalla l’església de Santiga, abans que rectoria, va ser un important hostal que donava servei al camí reial que anava de Granollers a Sabadell.


Autor:
Ernesto Vilàs Galindo, historiador. Treball publicat a Notes, del Centre d’Estudis Molletans (gener 2009).

(8) Costa Trost, Margarita: Rehabilitació del conjunt històric de Santa Maria l’Antiga. Memòria de la intervenció.
Pla director. Document de treball, inèdit. Juny del 2008.
Associació d'Amics de Santiga

    Avís Legal - Politica de Privacitat